Puhelinnumero

Kysy lisää!

+358 400 804 657

Företagare Janne Kerttula arbetar som entreprenör med parkarbete i Brahestad och han behöver en säker och effektiv slyröjare. Det viktigaste kriteriet är att kunna köra ner buskage med så få skador som möjligt. Kerttula blev intresserad av JAK-slyröjarens nya teknik som baserar sig på JAK-spiralskärningsmetoden och när han såg det prydliga röjningsresultatet fattade han sitt köpbeslut.

”I stadens parkarbeten är säkerhet nummer ett, eftersom arbetet ofta utförs i områden med folk. Stenar som slungas runt är en fara på gårdar och vid vägrenar. Därför ville jag ha en slyröjare som inte krossar eller slungar i stil med en kedjeröjare. Jag såg först på andra alternativ men tycker att den här passar bäst för slyröjning eftersom resultatet blir som ´klippt med sax.

JAK-slyröjaren var en ny bekantskap för mig och verksamhetsprincipen väckte min nyfikenhet. Jag har en band-grävmaskin på 5 ton och det gick att koppla JAK-slyröjaren till den. Jag blev överraskad över hur effektivt röjaren arbetar med lite energi.

Först skaffade jag en spiralskärare med ett blad, men jag bytte sedan ut den till en större som kan arbeta mer omfattande områden snabbt. Jag gjorde nyss en 18 meter bred zon som jag kunde röja med ett spår. Röjaren är mycket lätt, och man kan arbeta med större radie.

Företagare Janne Kerttula

För precisa arbeten på krångliga platser

För mig är JAK-slyröjaren ett precisionsverktyg som låter mig utföra vissa arbetsskeden enkelt och effektivt. Utöver arbetet i parker har jag använt den i skogen för att kapa vide. Spiralskäraren passar för att fälla sådana träd som inte behöver samlas in.

Med JAK-röjaren når jag känsliga ställen och små mellanrum. Den kan skrapa bort trädbeståndet noggrant. Den passar även för att bearbeta branta diken och slänter samt nära vatten. Maskinen sträcker sig och utför arbetet säkert.

Resultatet med JAK-slyröjaren är verkligen så bra att det inte kan jämföras med något annat. Även min fru, som är trädgårdsmästare, gav sitt godkännande för maskinen eftersom buskarna på vår gård efter kapningen var i gott skick och har växt bra efter behandlingen.

Företagare Janne Kerttula

Nya arbetsmöjligheter för entreprenörer

Jag rekommenderar JAK-slyröjaren för de som utför mångsidiga arbeten, till exempel parkarbeten i städer eller fastighetsunderhåll. För mig har spiralskäraren öppnat nya arbetsmöjligheter. Den kan användas till exempel för regelbundet underhåll av diken och buskage mycket snabbt. Jag tror att de här arbetsuppgifterna ökar då kundens arbetsledning märker vad maskinen kan göra. Spiralskäraren slår röjningssågen 10–0, det är säkert.”

COPYRIGHT 2020